Mitmetasandilise kaitse tugevus

ESET-i mitmetasandiline tehnoloogia võimaldab meil ohte kiiremini avastada ja neile reageerida, tänu millele saavad kõik meie kliendid kindlamat ja tõhusamat kaitset nautida.

Veatu täpsus

"ESET-i Smart Security kaitses kõigi avalike veebipõhiste ohtude ja suunatud rünnakute eest, blokeerides 100 protsenti ohtudest. See tarkvara oli ka ohtu mitte kujutavate objektide käsitlemisel täpne, teenides sellega haruldase au 100-protsendise üldise reitingu näol."

Simon Edwards, SE Labsi kodukasutaja pahavaravastane kaitse – juuli–september, 2016

SE Labs, SE Labsi kodukasutaja pahavaravastane kaitse, veatu täpsus

SE Labs võrdles pahavaravastaste toodete efektiivsust suunatud rünnakute suhtes, kasutades selleks väljakujunenud tehnikaid ja avalikke veebipõhiseid ohte, mis olid katse ajal internetis aktiivsed. Tulemused näitavad, kui tõhusalt tooted reaalajas neid ohte avastasid ja/või nende eest kaitsesid.

Lõplik tulemus

"Viimasel ajal on ESET meie VBSpami võrdlustestides oma väga heade tulemustega üks edukaimatest toodetest olnud. Kui me vaatame nii suurepäraste tulemuste pikka ajalugu kui ka valepositiivsete tuvastuste puudumist, siis on selgelt näha, et tegu on firmade jaoks usaldusväärse rämpsposti filtreerimise tootega."

Martijn Grooten ja Ionuţ Răileanu, Virus Bulletin, VBSpami võrdlustesti ülevaade – juuli, 2016

Virus Bulletin, VBSpam, lõplik tulemus

Virs Bulletin, juhtiv sõltumatu testimisorgan, testis rämpspostitõrje tooteid saates reaalajas läbi iga süsteemi tuhandeid kirju. VBSpami lõppskoor mõõdab, kui edukad olid rämpspostitõrje tooted rämpsposti püüdmisel, samas valepositiivseid tuvastusi vältides.

MacOS-i ja Windowsi pahavara tuvastamise protsent

"ESET näitas 11 000 ohu tuvastamise testis suurepäraseid tulemusi ning ei koormanud samas süsteemi peaaegu üldse."

Andreas Marx, AV-testi 12 MacOS-i turbetoote test – juuli, 2016

AV-TEST, MacOS-i ja Windowsi pahavara tuvastamine (%)

ESET saavutas hiljutises AV-TESTI turvalahenduste katses tipptulemuse. ESET oli testis ainus toode, mis tuvastas kõik macOS-i kui ka Windowsi pahatahtlikud failid. See näitab veenvalt, et ESET-i lahendused pakuvad heterogeensete keskkondadega klientidele kõige paremat kaitset.

Valehäired

"Valepositiivsed tuvastused on viirusetõrje toodete kvaliteedi oluline mõõde. Kliendipoolne teavitus vaid ühe valepositiivse tuvastuse kohta võib probleemi lahendamiseks nõuda palju vaeva nii inseneridelt kui ka toetavalt personalilt."

AV-Comparatives, valehäirete võrdlustest – september, 2016

AV-Comparatives, valehäirete võrdlustest, valehäired

Isegi üks valepositiivne tuvastus võib tõsiseid probleeme põhjustada. Kui viirusetõrjelahendus on konfigureeritud viivitamatult nakatunud faile kustutama või karantiini panema, võib valepositiivsena tuvastatud oluline fail operatsioonisüsteemi või mõne olulise rakenduse kasutamiskõlbmatuks muuta.

Mõju hindamine

"ESET-i Smart Security 9 on märkimisväärselt paranenud, mida kinnitab selle vähene mõju arvuti jõudlusele."

Andreas Clementi, AV-Comparatives, jõudlustest – oktoober, 2016

AV-Comparatives, jõudlustest, mõju hindamine

Pahavaravastastane tarkvara mõjutab failihaldustoiminguid, nagu failide loomist, avamist, kopeerimist ja kustutamist. Süsteemi koormava lahenduse vahetamine kergema vastu muudab töö kasutaja jaoks kiiremaks ning vähendab mõju nende süsteemile.

Pikaajaline võrgukoormustest

"ESET on tuntud selle poolest, et koormab süsteemiressursse äärmiselt vähe."

Andreas Clementi, AV-Comparativesi tegevjuht – november, 2016

AV-võrdlusandmed, võrgujõudluse test

Pikaajaline võrgukoormuse test – võrgu kaudu suhtlemine on töökeskkonnas järjest kriitilisema tähtsusega. Sarnaselt ärisüsteemide riistvaraga, mõjutab võrgu käitumine äriseadmete toimimist. Katse käigus sai ESET-i minimaalne koormus võrgule kinnitust.

Kliendipoolsete definitsioonide suurus

"Selle katse tulemused kinnitavad jällegi, et ESET-i äritooted pakuvad seda, mida nad lubavad – kaitset võrgusüsteeme koormamata."

Andreas Clementi, AV-Comparativesi tegevjuht – november, 2016

AV-võrdlusandmed, võrgujõudluse test

Selles testis uurib AV-Comparatives iga toote puhul kliendi poolel paiknevat pahavara definitsioonide andmebaasi. Väiksem suurus näitab turvalahenduse tõhusust, kui see suudab samas kõrget tuvastusmäära säilitada.